zielone subsydia co to jest
Co oznacza subsydia zielone: technicznych, postęp regionów zacofanych i finansowanie ochrony.

Czy przydatne?

Czym jest subsydia zielone

Definicja z ang. green subsidies, z niem. grün Subventionen.

Definicja SUBSYDIA ZIELONE: udzielane na prowadzenie badań naukowo-technicznych, postęp regionów zacofanych i finansowanie ochrony środowiska. Wykorzystywanie tego rodzaju subsydiów jest dozwolone i nie podlega zaskarżeniu

Czym jest subsydia zielone znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Składka Cukrowa:
Definicja budżetu koszty powiązane z produkcją i magazynowaniem cukru i izoglukozy na terenie UE. Wysokość pobieranych z tego tytułu opłat jest bezpośrednio związana z wielkością produkcji zrealizowaną w danym subsydia zielone co to jest.
Co znaczy Strefowe:
Definicja programyrolnośrodowiskowe jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany w ściśle ustalonych strefach zorientowany raczej na zachowanie różnorodności biologicznej danego obszaru subsydia zielone definicja.
Co znaczy Solidarność Finansowa:
Definicja wspólnej polityki rolnej, oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bezwzględnie na to, gdzie kraju i gdzie obszarze środki te zostały subsydia zielone co znaczy.
Co znaczy Strefa Wolnego Handlu Wyrobami Przemysłowymi:
Definicja Mediterranean Free Trade Area MEFTA) jedna z form współpracy gospodarczej pomiędzy krajami basenu Morza Śródziemnego a Wspólnotą, której utworzenie zakłada deklaracja barcelońska z 1995. MEFTA ma być subsydia zielone słownik.
Co znaczy System Rozliczania Płatności:
Definicja instytucji, instrumentów i procedur pozwalających na przepływ pieniądza pomiędzy wieloma podmiotami. Państwa Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) dokonują rozliczania swych płatności dzięki subsydia zielone znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: