celnej informacji system co to jest
Co oznacza System Informacji Celnej: Mechanizmu Informacyjnego Europolu i Mechanizmu Informacyjnego.

Czy przydatne?

Czym jest System Informacji Celnej

Definicja z ang. Customs Information System, z niem. Zollinformationssystem.

Definicja: jeden z trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacyjnego Europolu i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów członkowskich UE. Fundamentem prawną jego funkcjonowania jest konwencja o wykorzystywaniu technologii informacyjnej w kwestiach celnych. Akt ten zobowiązał organy administracji celnej krajów członkowskich do powstania i utrzymywania wspólnego zautomatyzowanego mechanizmu informacyjnego do celów związanych z robotą służb celnych. SIC ma ułatwiać zapobieganie, wykrywanie i ściganie ciężkich naruszeń krajowych regulaminów prawnych i podnosić dzięki szybkiemu rozpowszechnianiu informacji efektywność współpracy i działań kontrolnych organów administracji celnej krajów członkowskich. SIC złożona jest z centralnej bazy danych, dostępnej dla wszystkich krajów członkowskich. Zawiera on wyłącznie dane konieczne w pracy służb celnych, podzielone na następujące kategorie: wyroby, środki transportu, przedsiębiorstwa, osoby, tendencje i praktyki w dziedzinie popełniania oszustw, dostępność wiedzy specjalistycznej. Na dane dotyczące osób składają się: nazwisko, nazwisko rodowe, imię i przyjęte nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, specjalne obiektywne cechy stałe, powód wprowadzenia danych, proponowane działania i kod ostrzegawczy ze wskazaniem na poprzednie doświadczenia odnośnie do uzbrojenia, brutalności albo niebezpieczeństwa ucieczki. Bezpośredni dostęp do danych zebranych w SIC mają wyznaczone poprzez poszczególne państwa członkowskie organy krajowe. Państwa członkowskie, odstępując od zasady, mogą w drodze jednomyślnej decyzji zezwolić na korzystanie z mechanizmu organizacjom międzynarodowym albo organizacjom regionalnym. Zobacz także współpraca celna w UE

Czym jest System Informacji Celnej znaczenie w Słownik na S .