system powszechnych co to jest
Co oznacza System Powszechnych Preferencji Celnych: of Preferences GSP) mechanizm autonomicznych.

Czy przydatne?

Czym jest System Powszechnych Preferencji Celnych

Definicja z ang. System of Preferences Customs, z niem. Präferenzsystems Zoll.

Definicja: (z angielskiego: Generalized Mechanizm of Preferences GSP) mechanizm autonomicznych, przyznawanych jednostronnie poprzez Wspólnotę, państwom słabiej rozwiniętym, preferencji celnych, wprowadzony po raz pierwszy w 1971. Zakłada on wykorzystywanie obniżonych stawek celnych, ustalanych na okresy roczne i każdorazowo weryfikowanych po ich zakończeniu. 1 stycznia 1995 uległ modyfikacji i odtąd preferencje przyznawane są na okresy długoletnie (199598; 19992001; 2002 04; w 2003 rozpocznie się robota nad ustaleniem wytycznych mechanizmu na następnych 10 lat). Wprowadzone poprzez mechanizm preferencyjne kwoty celne ustalane są jako pewien poziom stawek konwencyjnych i wynoszą: 1. 85% kwoty konwencyjnej na wyroby bardzo wrażliwe; 2. 70% kwoty konwencyjnej na wyroby wrażliwe; 3. 35% kwoty konwencyjnej na wyroby średnio wrażliwe; 4. 0% kwoty konwencyjnej na wyroby niewrażliwe. Nadane preferencje mogą zostać cofnięte (czasowo albo na stałe), jeśli państwo, któremu je przyznano, stosuje nieuczciwe praktyki. W systemie tym obowiązuje ponadto zasada, Iż cło, które po dokonaniu wszystkich redukcji i obniżeń wynosi 1% albo mniej (ad valorem) bądź 2 euro albo mniej (cło specyficzne), zostaje kompletnie zawieszone. Zawarcie porozumień w ramach GATT/WTO, zakładających stopniowe obniżanie ceł, znacząco osłabiło znaczenie tego mechanizmu dla krajów się rozwijających. Zobacz także wspólna polityka handlowa

Czym jest System Powszechnych znaczenie w Słownik na S .