emerytur wcześniejszych system co to jest
Co oznacza system wcześniejszych emerytur: dyrektywy Porady UE 72/160/ /EWG z 1972 mechanizm.

Czy przydatne?

Czym jest system wcześniejszych emerytur

Definicja z ang. early retirement scheme, z niem. Vorruhestandsregelung.

Definicja: wprowadzony na mocy postanowień dyrektywy Porady UE 72/160/ /EWG z 1972 mechanizm, którego celem jest utworzenie bardziej efektywnej struktury agrarnej na wsi i zapewnienie osobom objętym tym systemem względnie stabilnej sytuacji społecznej. Mechanizm ten bazuje na wcześniejszej rezygnacji poprzez rolnika z dalszego prowadzenia zarobkowej działalności rolniczej, w tym zstępowywania starszych wiekiem rolników poprzez młodszych, bardziej rentownych użytkowników gospodarstw rolnych, w zamian za większe wsparcie finansowe właściciel gospodarstwa przechodzący na wcześniejszą emeryturę może dostać do 150 tys. euro poprzez piętnaście lat albo rocznie do 15 tys. euro; z kolei pracownik gospodarstwa do 35 tys. euro pośrodku dziesięciu lat

Czym jest system wcześniejszych emerytur znaczenie w Słownik na S .