szwecja co to jest
Co oznacza Szwecja: kraj na Półwyspie Skandynawskim. Pow. 450 tys. km2, graniczące z Norwegią i.

Czy przydatne?

Czym jest Szwecja

Definicja z ang. Sweden, z niem. Schweden.

Definicja: Królestwo Szwecji (Konungariket Sverige), kraj na Półwyspie Skandynawskim. Pow. 450 tys. km2, graniczące z Norwegią i Finlandią. Stolica Sztokholm. Jej populacja liczy 8,8 mln ludzi, z których 85% żyje w południowej części państwie, pomiędzy Sztokholmem a Göteborgiem. Powyżej 1 mln stanowią imigranci, w większości z innych państw nordyckich, lecz także z byłej Jugosławii, Włoch, Grecji i Turcji. Narodowym językiem jest szwedzki, jednak mniejszość fińska i lapońska posługuje się swoimi językami. S. jest dziedziczną monarchią konstytucyjną, głową państwa jest władca, lecz funkcje jego są jedynie reprezentacyjne. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, a władzę wykonawczą rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Gospodarka szwedzka opierała się jeszcze do XX w. raczej na rolnictwie, aktualnie mniej niż 3% ludności jest w nim zatrudnionym, a czołową rolę odgrywa przemysł i usługi stanowiące 80% eksportu. O stabilnym poprzez dwa stulecia rozkwicie gospodarczym, czyniącym ją jednym z najzamożniejszych krajów, zadecydowała polityka neutralności. S. także wprowadziła po II wojnie światowej, pod długoletnimi rządami socjaldemokracji, najpełniej zasady państwa dobrobytu (welfare state). Przerost świadczeń socjalnych i opieki państwa doprowadził jednak w latach 90. do kryzysu i narzucił potrzebę zreformowania tego mechanizmu. S. jest członkiem ONZ od 1946, w 1995 przystąpiła do UE

Czym jest Szwecja znaczenie w Słownik na S .