wymiar europejski edukacji co to jest
Co oznacza wymiar europejski w edukacji: 80. poprzez Unię Europejską i Radę Europy jako swoisty.

Czy przydatne?

Czym jest wymiar europejski w edukacji

Definicja z ang. European dimension in education, z niem. Europäischen Dimension im Bildungswesen.

Definicja: definicja rozpropagowane pod koniec lat 80. poprzez Unię Europejską i Radę Europy jako swoisty sposób podejścia do realizacji ministerialnych, lokalnych i nauczycielskich programów nauczania. Wymiar europejski znaczy potrzebę wzmacniania u młodzieży poczucia tożsamości europejskiej i zrozumienia fundamentalnych wartości europejskiej cywilizacji, takich jak demokracja, prawa człowieka, tolerancja i solidarność i przygotowanie młodego pokolenia do udziału w życiu społeczno-gospodarczym zjednoczonej Europy. W rozumieniu UE wymiar europejski znaczy również podejmowanie działań praktycznych w formie zamiany uczniów i nauczycieli, zamiany doświadczeń edukacyjnych, realizacji programów nauczania i unijnych programów edukacyjnych, wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji

Czym jest wymiar europejski w edukacji znaczenie w Słownik na W .