wsparcia program ramowy co to jest
Co oznacza ramowy program wsparcia: angielskiego: Community Support Framework, CSF) jest ogólnym.

Czy przydatne?

Czym jest ramowy program wsparcia

Definicja z ang. Framework support program, z niem. Rahmen Förderprogramm.

Definicja: (albo podstawy wsparcia Wspólnoty, z angielskiego: Community Support Framework, CSF) jest ogólnym planem warunkującym uzyskanie pomocy w danym państwie członkowskim ze środków polityki regionalnej i strukturalnej Wspólnoty. W przeciwieństwie od inicjatyw wspólnotowych jest przygotowywany razem z państwem członkowskim. Zawiera w pierwszej kolejności precyzyjną analizę sytuacji w danym kraju, precyzuje fundamentalne priorytety rozwoju i z powodu powoduje w sporym stopniu strategię rozwoju przyjętą do realizacji w poszczególnych państwach członkowskich

Czym jest ramowy program wsparcia znaczenie w Słownik na R .