zakaz nadużywania pozycji co to jest
Co oznacza zakaz nadużywania pozycji dominującej: polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE.

Czy przydatne?

Czym jest zakaz nadużywania pozycji dominującej

Definicja z ang. prohibition of abuse of a dominant position, z niem. Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung.

Definicja ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ: jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE. Nadużywaniem pozycji dominującej na wspólnym rynku albo znacznej jego części poprzez jedno albo kilka przedsiębiorstw jest takie działanie, które niekorzystnie wpływa na handel pomiędzy krajami członkowskimi. Nadużycie pozycji dominującej może bazować na: 1. narzucaniu (bezpośrednim albo pośrednim) nieuczciwych cen albo innych warunków handlu; 2. ograniczaniu produkcji, rynku albo postępu technicznego ze szkodą dla konsumentów; 3. stosowaniu różnych warunków do podobnych transakcji z wieloma kontrahentami; 4. uzależnieniu zawarcia umowy od przyjęcia od kontrahenta dodatkowych zobowiązań, nie mających związku z obiektem umowy. Pozycję dominującą określa się odnosząc się do rynku właściwego (relewantnego). Samo posiadanie pozycji dominującej na rynku, mierzonej wielkością przedsiębiorstw i wartością jego sprzedaży, nie jest zakazane

Czym jest zakaz nadużywania pozycji znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zasada Wzajemnego Uznawania Narodowych Przepisów I Norm:
Porównanie przed rozpoczęciem tworzenia wewnętrznego rynku Wspólnoty, odpowiednio z którą: 1. każdy wyrób, który został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w jednym z krajów członkowskich, powinien zostać zakaz nadużywania pozycji dominującej co znaczy.
Krzyżówka Zezwolenie Na Pobyt Krótkoterminowy W Unii Europejskiej:
Dlaczego obywatel państwa trzeciego albo bezpaństwowiec, który spełnia warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego w UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w zakaz nadużywania pozycji dominującej krzyżówka.
Co to jest Zasada Przenikania:
Jak lepiej jedna z zasad polityki ochrony środowiska Wspólnoty, odpowiednio z którą ochrona środowiska powinna być integralną częścią każdej innej polityki Wspólnoty zakaz nadużywania pozycji dominującej co to jest.
Słownik Zasada Partnerstwa:
Kiedy uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Komisją Europejską a odpowiednimi strukturami władzy (krajowej, regionalnej, lokalnej zakaz nadużywania pozycji dominującej słownik.
Czym jest Zobowiązanie Cenowe:
Od czego zależy zobowiązanie eksportera oskarżonego o dumping albo wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów do przestrzegania uzgodnionego z Komisją Europejską minimalnego poziomu cen danego towaru, stanowiące zakaz nadużywania pozycji dominującej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: