zakaz nadużywania pozycji co to jest
Co oznacza zakaz nadużywania pozycji dominującej: polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE.

Czy przydatne?

Czym jest zakaz nadużywania pozycji dominującej

Definicja z ang. prohibition of abuse of a dominant position, z niem. Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung.

Definicja ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ: jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE. Nadużywaniem pozycji dominującej na wspólnym rynku albo znacznej jego części poprzez jedno albo kilka przedsiębiorstw jest takie działanie, które niekorzystnie wpływa na handel pomiędzy krajami członkowskimi. Nadużycie pozycji dominującej może bazować na: 1. narzucaniu (bezpośrednim albo pośrednim) nieuczciwych cen albo innych warunków handlu; 2. ograniczaniu produkcji, rynku albo postępu technicznego ze szkodą dla konsumentów; 3. stosowaniu różnych warunków do podobnych transakcji z wieloma kontrahentami; 4. uzależnieniu zawarcia umowy od przyjęcia od kontrahenta dodatkowych zobowiązań, nie mających związku z obiektem umowy. Pozycję dominującą określa się odnosząc się do rynku właściwego (relewantnego). Samo posiadanie pozycji dominującej na rynku, mierzonej wielkością przedsiębiorstw i wartością jego sprzedaży, nie jest zakazane

Czym jest zakaz nadużywania pozycji znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zielone Kursy Walutowe:
Definicja z angielskiego: green money) szczególne kursy zamiany walut użytkowane dla przeliczenia cen produktów rolnych wyrażonych w ECU na waluty narodowe zakaz nadużywania pozycji dominującej co to jest.
Co znaczy Zasada Dodawalności:
Definicja jedna z zasad uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, obliguje do tworzenia tak zwany montaży finansowych ( montaż finansowy) przy realizacji projektów, co znaczy, że środki zakaz nadużywania pozycji dominującej definicja.
Co znaczy Zasada Przezorności:
Definicja zasada zapobiegania zakaz nadużywania pozycji dominującej co znaczy.
Co znaczy Zasada Ciągłości Kontraktów:
Definicja continuity of contracts) jedna z zasad towarzysząca wprowadzeniu wspólnej waluty euro, oznaczająca, Iż wszystkie kontrakty finansowe wyrażone w walutach narodowych krajów członkowskich tworzących zakaz nadużywania pozycji dominującej słownik.
Co znaczy Zakaz Porozumień Ograniczających Konkurencję:
Definicja instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 81 TWE. Odpowiednio z postanowieniami traktatu wszelakie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzje grup przedsiębiorstw i zakaz nadużywania pozycji dominującej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: