zakaz nadużywania pozycji co to jest
Co oznacza zakaz nadużywania pozycji dominującej: polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE.

Czy przydatne?

Czym jest zakaz nadużywania pozycji dominującej

Definicja z ang. prohibition of abuse of a dominant position, z niem. Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung.

Definicja: jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 82 TWE. Nadużywaniem pozycji dominującej na wspólnym rynku albo znacznej jego części poprzez jedno albo kilka przedsiębiorstw jest takie działanie, które niekorzystnie wpływa na handel pomiędzy krajami członkowskimi. Nadużycie pozycji dominującej może bazować na: 1. narzucaniu (bezpośrednim albo pośrednim) nieuczciwych cen albo innych warunków handlu; 2. ograniczaniu produkcji, rynku albo postępu technicznego ze szkodą dla konsumentów; 3. stosowaniu różnych warunków do podobnych transakcji z wieloma kontrahentami; 4. uzależnieniu zawarcia umowy od przyjęcia od kontrahenta dodatkowych zobowiązań, nie mających związku z obiektem umowy. Pozycję dominującą określa się odnosząc się do rynku właściwego (relewantnego). Samo posiadanie pozycji dominującej na rynku, mierzonej wielkością przedsiębiorstw i wartością jego sprzedaży, nie jest zakazane

Czym jest zakaz nadużywania pozycji znaczenie w Słownik na Z .