zasady polityki regionalnej co to jest
Co oznacza zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej: charakterze ogólnych wytycznych, które.

Czy przydatne?

Czym jest zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej

Definicja z ang. principles of EU regional policy, z niem. Grundsätze der EU-Regionalpolitik.

Definicja: stanowią zestaw fundamentalnych reguł o charakterze ogólnych wytycznych, które uwzględniane są przy kreowaniu tej polityki, a z powodu przy kierowaniu ustalonych funduszy do poszczególnych regionów. Fundamentalne zasady to: pomocniczości, dodawalności, partnerstwa, koncentracji środków i programowania. Zobacz także polityka regionalna

Czym jest zasady polityki regionalnej znaczenie w Słownik na Z .