co to jest
Co oznacza OC: cywilnej za wykonywanie nie wszystkich zawodów, czy zajęć. W Polsce obowiązuje pięć.

Czy przydatne?

Definicja OC

Definicja z ang. OC, z niem. OC.

Co to znaczy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie nie wszystkich zawodów, czy zajęć. W Polsce obowiązuje pięć rodzajów ubezpieczenia OC: Posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe przez wzgląd na ruchem tych pojazdów (z 9 XII 1992 roku), Podmiotu przyjmującego zamówienie na usługi medyczne za szkody wyrządzone przy ich świadczeniu (dla pracowników niepublicznej służby zdrowia) (z 17 XI 1998 roku), Organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z tytułu prowadzenia działalności (z 11 V 1998 roku), Rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego z 30 XII 1993 r., Podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu (z 18 II 1997 roku)

Czym jest OC znaczenie w Słownik na O .