personal identification number co to jest
Co oznacza PIN (ang. Personal Identification Number): posiadacza karty zastępuje jego podpis i jest.

Czy przydatne?

Definicja PIN (ang. Personal Identification Number)

Definicja z ang. PIN (. Personal Identification Number), z niem. PIN (. Personal Identification Number).

Co znaczy PIN (ANG. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER): Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty zastępuje jego podpis i jest konieczny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty jeden ze sposobów zabezpieczenia karty. Kod PIN jest szczególnym numerem składającym się przeważnie z czterech cyfr (w Polsce), który jest generowany poprzez bank do wydawanej poprzez niego karty. Kod PIN służy do potwierdzania transakcji realizowanych w bankomatach i nie wszystkich punktach handlowo-usługowych zaopatrzonych w szczególne terminale POS. Dokonując transakcji w tych miejscach podajemy kod PIN, który potwierdza, Iż transakcje wykonuje posiadacz karty. W miejscach gdzie do dokonania transakcji kod PIN nie jest wymagany, metodą potwierdzenia jest złożenie poprzez posiadacza karty podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonym na karcie

Czym jest PIN (ang. Personal znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Podatnik:
Porównanie fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca z mocy ustawy obowiązkowi podatkowemu. Ktoś, na kim ciąży powinność uiszczenia daniny. Podatnik jest dłużnikiem w pin (ang. personal identification number) co znaczy.
Krzyżówka Prawa Majątkowe:
Dlaczego To instrumenty, których cena zależy w sposób bezpośredni albo pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych albo od zmiany wysokości stóp procentowych pin (ang. personal identification number) krzyżówka.
Co to jest Prospekt Emisyjny:
Jak lepiej Dokument zawierający szczegółowe wiadomości o sytuacji prawnej i finansowej emitenta i o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu pin (ang. personal identification number) co to jest.
Słownik Promesa Kredytowa:
Kiedy Przyrzeczenie udzielenia kredytu na ustalonych uwarunkowaniach po spełnieniu poprzez kredytobiorcę wymogów formalnych pin (ang. personal identification number) słownik.
Czym jest PMT:
Od czego zależy Payment patrz płatność pin (ang. personal identification number) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: