upadłościowe postępowanie co to jest
Co oznacza Postępowanie upadłościowe: ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa toczy się ono w sądzie.

Czy przydatne?

Definicja Postępowanie upadłościowe

Definicja z ang. Bankruptcy proceedings, z niem. Konkurs.

Co to znaczy: postępowanie, które toczy się po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa toczy się ono w sądzie, który ogłosił upadłość i ma na celu równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadającej firmy przeprowadza się je w trybie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 X 1934 Prawo upadłościowe czynności postępowania upadłościowego pełni sędzia - komisarz, który kieruje tokiem postępowania i nadzoruje czynności wyznaczonego poprzez sąd syndyka masy upadłościowej obejmującego dorobek upadłego przedsiębiorstwa, zarządzającego tym dorobkiem i przeprowadzającego likwidację przedsiębiorstwa po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu zobowiązań masy upadłościowej i wierzytelności uprzywilejowanych sąd wydaje postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe wtedy, gdy dorobek masy upadłościowej nie wystarcza nawet na pokrycie wydatków tegoż postępowania

Czym jest Postępowanie upadłościowe znaczenie w Słownik na P .