przedsiębiorstwo co to jest
Co oznacza Przedsiębiorstwo: mająca osobowości prawnej firma prawa handlowego, która zawodowo we.

Czy przydatne?

Definicja Przedsiębiorstwo

Definicja z ang. Undertaking, z niem. Firma.

Co to znaczy: osoba fizyczna, osoba prawna i nie mająca osobowości prawnej firma prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (a więc zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową i poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych . realizowane w sposób zorganizowany i ciągły)

Czym jest Przedsiębiorstwo znaczenie w Słownik na P .