przewłaszczenie co to jest
Co oznacza Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze: rzeczowego, polegająca.

Czy przydatne?

Definicja Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze

Definicja z ang. Security transfer of title, transfer of ownership trust, z niem. Sicherheitseigentumsübergang, Eigentumsübertragung Vertrauen.

Co to znaczy: w prawie cywilnym forma zabezpieczenia rzeczowego, polegająca na tym, że dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po zaspokojeniu wierzytelności. Umowa taka przewiduje, Iż wierzyciel będzie korzystał z rzeczy tylko w sposób określony w umowie. Na gruncie polskiego prawa orzecznictwo dopuszcza tę formę zabezpieczenia co do rzeczy ruchomych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest z kolei niedopuszczalne co do nieruchomości, bo przyjmuje się, Iż kryje w sobie przeniesienie własności nieruchomości za wyjątkiem warunku i terminu - co wg polskiego kodeksu cywilnego jest niedopuszczalne

Czym jest Przewłaszczenie na znaczenie w Słownik na P .