pieniądza nabywcza siła co to jest
Co oznacza Siła nabywcza pieniądza: która ustala liczba dóbr i usług jaką można zakupić za ustaloną.

Czy przydatne?

Definicja Siła nabywcza pieniądza

Definicja z ang. Purchasing power of money, z niem. Die Kaufkraft des Geldes.

Co to znaczy: Tak zwany realna wartość pieniądza, która ustala liczba dóbr i usług jaką można zakupić za ustaloną jednostkę pieniężną. W ujęciu statycznym (w ustalonym momencie) jest ona wyznaczona poprzez ceny towarów, w ujęciu dynamicznym (w okresie) zmiany siły nabywczej pieniądza są odwrotnie proporcjonalne do zmian parametru ogólnego poziomu cen (stopy inflacji): przyrost poziomu cen obniża siłę nabywczą pieniądza, spadek cen powiększa ją. Dlatego miernikiem siły nabywczej pieniądza jest odwrotność parametru ogólnego poziomu cen

Czym jest Siła nabywcza pieniądza znaczenie w Słownik na S .