jawna spółka co to jest
Co oznacza Spółka jawna: kodeksu firm handlowych nie jest różna w zasadzie od firmy cywilnej.

Czy przydatne?

Definicja Spółka jawna

Definicja z ang. General partnership, z niem. OHG.

Co to znaczy: firma działająca opierając się na kodeksu firm handlowych nie jest różna w zasadzie od firmy cywilnej, niezbędne jest z kolei jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym i ścisłe przestrzeganie reguł oznaczenia spółki, a więc nazwy firmy spółka firmy jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników lub nazwisko i co najmniej pierwszą literę imienia jednego albo kilku wspólników z dodatkiem wskazującym na tę spółkę firmy jawne przeważnie zakładane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę z racji na wydatki powiązane z rejestracją firmy jawnej i jej podobieństwo do firmy cywilnej tego typu forma nie istnieje w zasadzie w życiu gospodarczym firma jawna nie ma osobowości prawnej

Czym jest Spółka jawna znaczenie w Słownik na S .