spółka udziałem zagranicznym co to jest
Co oznacza Spółka z udziałem zagranicznym: udziałowców nie jest obywatelem polskim aktualnie.

Czy przydatne?

Definicja Spółka z udziałem zagranicznym

Definicja z ang. A company with foreign participation, z niem. Ein Unternehmen mit ausländischer Beteiligung.

Co to znaczy: firma, gdzie przynajmniej jeden z udziałowców nie jest obywatelem polskim aktualnie polskie prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagranicznego jedynie w spółkach z o.o. i w spółkach akcyjnych by założyć spółkę z udziałem zagranicznym nie potrzeba ?Xadnych szczególnych zezwoleń poza pewnymi dziedzinami gospodarki, gdzie jest wymagane zezwolenie ministra przekształceń własnościowych, na przykład kierowanie portami morskimi, lotniczymi, pośrednictwo i obrót nieruchomościami

Czym jest Spółka z udziałem zagranicznym znaczenie w Słownik na S .