strategia stałej proporcji co to jest
Co oznacza Strategia stałej proporcji portfela: Sposób inwestowania, odpowiednio z któą akcje i.

Czy przydatne?

Definicja Strategia stałej proporcji portfela

Definicja z ang. Strategy constant proportion portfolio, z niem. Strategie Constant Proportion Portfolio.

Co znaczy STRATEGIA STAŁEJ PROPORCJI PORTFELA: Sposób inwestowania, odpowiednio z któą akcje i obligacje łączy się z sobą w stałej proporcji

Czym jest Strategia stałej proporcji znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Stopa Dyskontowa:
Definicja Stopa, po której banki komercyjne przyjmują do podmiotów gospodarczych weksle do dyskonta strategia stałej proporcji portfela co to jest.
Co znaczy Swap Zerokuponowy:
Definicja stron polegającą na zamianie wzajemnych płatności odsetkowych opartych o wartość fundamentalną. Jedna ze stron dokonuje okresowych płatności na rzecz partnera, który natomiast swojej płatności strategia stałej proporcji portfela definicja.
Co znaczy Spot Week:
Definicja To jest ustalenie środków pożyczonych na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych. W skrócie S/W strategia stałej proporcji portfela co znaczy.
Co znaczy System Walutowy:
Definicja prawnych, reguł, zasad i zwyczajów określających warunki i regulujących metody funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Odznacza się krajowe (narodowe) mechanizmy walutowe i strategia stałej proporcji portfela słownik.
Co znaczy Składka Ubezpieczeniowa:
Definicja Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową strategia stałej proporcji portfela znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: