vta wkłady co to jest
Co oznacza Wkłady a vista: tak zwany kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości.

Czy przydatne?

Definicja Wkłady a vista

Definicja z ang. Inserts a vista, z niem. Fügt einen Blick.

Co znaczy WKŁADY A VISTA: Środki w bankach które są ulokowane na tak zwany kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być używane do obrotu instrumentami bezgotówkowymi umożliwiają gromadzenie bieżących oszczędności w złotych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

Czym jest Wkłady a vista znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Weksel:
Definicja Dokument zobowiązujący wystawcę (weksel własny) albo wskazaną poprzez niego osobę (weksel ciągniony zwany trasowanym) do bezwarunkowego zapłacenia określonej stawki pieniężnej w oznaczonym terminie wkłady a vista co to jest.
Co znaczy Wartość Obrotów:
Definicja Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego albo na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży wkłady a vista definicja.
Co znaczy Weksel Terminowy:
Definicja Weksel płatny w podanym na wekslu terminie przyszłym wkłady a vista co znaczy.
Co znaczy Windykacja:
Definicja pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy albo pieniędzy wkłady a vista słownik.
Co znaczy Wskaźnik D/Y-Stopa Dywidendy:
Definicja informuje nas jaki jest procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość parametru tym wyższej możemy spodziewać się dywidendy na akcję iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i wkłady a vista znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: