obrotów wolumen co to jest
Co oznacza Wolumen obrotów: które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego.

Czy przydatne?

Definicja Wolumen obrotów

Definicja z ang. volumes, z niem. Volumen.

Co znaczy WOLUMEN OBROTÓW: Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku

Czym jest Wolumen obrotów znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wartość Rzeczywista:
Porównanie Wartość odtworzeniowa uwzględniająca faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia wolumen obrotów co znaczy.
Krzyżówka Wartość Netto Aktywów Funduszu (NAV):
Dlaczego Wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu (między innymi koszty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny wolumen obrotów krzyżówka.
Co to jest WIRR:
Jak lepiej Warszawski Indeks Rynku Równoległego, indeks typu dochodowego obejmujący akcje firm notowanych na rynku równoległym, liczony od 31.12.1994 wolumen obrotów co to jest.
Słownik Wskaźnik Treynora:
Kiedy wywodzi się z teorii portfelowej. Oblicza się go jakko różnice między średnią stopą zwrotu wolną od ryzyka podzielona poprzez współczynnik beta funduszu. Niekorzystny parametr znaczy, Iż dany fundusz wolumen obrotów słownik.
Czym jest WIG Sektorowe:
Od czego zależy Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w firmy z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r wolumen obrotów czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: