waluty wymienialność co to jest
Co oznacza Wymienialność waluty: swobodnej zamiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą albo.

Czy przydatne?

Definicja Wymienialność waluty

Definicja z ang. currency convertibility, z niem. Währungskonvertibilität.

Co to znaczy: To jest gwarantowana prawem sposobność swobodnej zamiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą albo odwrotnie. Jest ona fundamentalnym warunkiem swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej między państwami

Czym jest Wymienialność waluty znaczenie w Słownik na W .