castigata editio co to jest
Co to znaczy editio castigata? Definicja editio castigata (a. expurgata) w l.mn. editiones.

Czy przydatne?

Definicja editio castigata

Definicja z ang. editio castigate, z niem. Editio castigate.

Co to znaczy EDITIO CASTIGATA editio castigata (a. expurgata) w l.mn. editiones castigatea (a. expurgatae) ?Xac., wydanie książki z opuszczonymi ustępami tekstu (ze względów politycznych, religijnych, obyczajowych), ocenzurowane, okrojone, uprzyzwoicone; por. in usum... editio princeps ?Xac., pierwodruk, pierwsze wydanie (książki)

Czym jest editio castigata znaczenie w Znaczenie E .