castigata editio co to jest
Co to jest editio castigata? Definicja editio castigata (a. expurgata) w l.mn. editiones castigatea.

Czy przydatne?

Definicja editio castigata

Definicja z ang. editio castigate, z niem. Editio castigate.

Co znaczy EDITIO CASTIGATA: editio castigata (a. expurgata) w l.mn. editiones castigatea (a. expurgatae) ?Xac., wydanie książki z opuszczonymi ustępami tekstu (ze względów politycznych, religijnych, obyczajowych), ocenzurowane, okrojone, uprzyzwoicone; por. in usum... editio princeps ?Xac., pierwodruk, pierwsze wydanie (książki)

Czym jest editio castigata znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Entfremdung:
Porównanie Entfremdung nm., wyobcowanie. Etym. - z Hegla (Phänomenologie des Geistes; 'Fenomenologia ducha'), 1807 r editio castigata co znaczy.
Krzyżówka Equalizer:
Dlaczego kuelajzer] muz. przyrząd do zniżania a. podwyższania częstotliwości akustycznych. Etym. - z angielskiego: 'wyrównywacz; jw.' od egual(ize) '(wy)równy(wać)' z ?Xac. aequalis 'równy' od aequus zobacz editio castigata krzyżówka.
Co to jest Eo Ipso:
Jak lepiej eo ipso ?Xac., tym samym; dlatego właśnie; z tego wynika editio castigata co to jest.
Słownik Encyklika:
Kiedy papieskie do hierarchii kośc. i wiernych, w kwestiach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (orędzia papieskie nazywane są od ich pierwszych słów); por. dekret. Etym. - gr editio castigata słownik.
Czym jest Egida:
Od czego zależy pod egidą - pod opieką, przewodnictwem, auspicjami, patronatem, (przest.) osłoną, puklerzem. Etym. - ?Xac. aegis dpn. aegidis z gr. aigis 'koźla skóra; tarcza Zeusa' od (?) aiks dpn. aigos 'koza editio castigata czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: