enzymy co to jest
Co to jest enzymy? Definicja enzymy biokatalizatory, fermenty, zaczyny, złożone substancje białkowe.

Czy przydatne?

Definicja enzymy

Definicja z ang. enzymes, z niem. Enzyme.

Co znaczy ENZYMY: enzymy biokatalizatory, fermenty, zaczyny, złożone substancje białkowe występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych, spełniające zasadniczą rolę w procesie przemiany materii, regulujące przebieg mechanizmów życiowych. Etym. - zobacz en-; dzýmē, zobacz -zym

Czym jest enzymy znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Extra Gottingam Non Est Vita:
Definicja extra Gottingam non est vita ?Xac., poza Getyngą nie ma życia. Etym. - napis w restauracji ratuszowej w Getyndze, starym mieście uniwersyteckim w Dolnej Saksonii (RFN enzymy co to jest.
Co znaczy Ensemble:
Definicja ensemble [wym. ãsãbl], zobacz ansambl enzymy definicja.
Co znaczy Ekfraza:
Definicja ekfraza lit. utwór poetycki przeznaczony opisowi dzieła plastycznego: obrazu, rzeźby, architektury. Etym. - gr. ékphrasis 'precyzyjny opis enzymy co znaczy.
Co znaczy Eskalacja:
Definicja wzmaganie, potęgowanie, intensyfikacja; polit. stopniowe przechodzenie lokalnego konfliktu wojennego w szeroki, a nawet powszechny, albo konwencjonalnego w jądrowy. eskalada hist. wdzieranie się na enzymy słownik.
Co znaczy Elephantiasis:
Definicja elefan...] med. słoniowatość, rozkwit tkanek skóry, powodujący zgrubienia, zniekształcenia. Etym. - n.z łaciny 'jw.' od ?Xac. 'rodzaj trądu' z gr. eléphas dpn. eléphantos 'kość słoniowa; słoń enzymy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: