epicykl co to jest
Co to znaczy epicykl? Definicja epicykl astr. wg teorii geocentrycznej Ptolemeusza - koło, po.

Czy przydatne?

Definicja epicykl

Definicja z ang. epicycle, z niem. epicycle.

Co to znaczy EPICYKL epicykl astr. wg teorii geocentrycznej Ptolemeusza - koło, po którym poruszać się miała planeta, a którego środek poruszał się po deferensie. Etym. - późn.z łaciny epicyclus 'jw.' z gr. epikyklos 'okrąg koła'; zobacz epi-; kyklos, zobacz cykl

Czym jest epicykl znaczenie w Znaczenie E .