epicykl co to jest
Co to jest epicykl? Definicja epicykl astr. wg teorii geocentrycznej Ptolemeusza - koło, po którym.

Czy przydatne?

Definicja epicykl

Definicja z ang. epicycle, z niem. epicycle.

Co znaczy EPICYKL: epicykl astr. wg teorii geocentrycznej Ptolemeusza - koło, po którym poruszać się miała planeta, a którego środek poruszał się po deferensie. Etym. - późn.z łaciny epicyclus 'jw.' z gr. epikyklos 'okrąg koła'; zobacz epi-; kyklos, zobacz cykl

Czym jest epicykl znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Extemporale:
Porównanie extemporale zobacz ekstemporale epicykl co znaczy.
Krzyżówka Enchirydion:
Dlaczego enchirydion dawn. podręcznik podręczna, zwięzły książka, kompendium. Etym. - gr. encheirídion 'jw.'; zobacz en-; cheir, zobacz chir(o epicykl krzyżówka.
Co to jest Epitafium:
Jak lepiej nagrobkowy; płyta, tablica z napisem ku czci zmarłego; lit. wiersz ku czci osoby zmarłej; wiersz satyryczny o osobie żyjącej, w formie napisu nagrobkowego. Etym. - ?Xac. epitaphium 'oracja epicykl co to jest.
Słownik Ensemble:
Kiedy ensemble [wym. ãsãbl], zobacz ansambl epicykl słownik.
Czym jest Etiologia:
Od czego zależy badająca) powody zjawisk, mechanizmów, faktów, zwł. (med.) powody chorób i (prawn.) powody przestępczości. Etym. - śrdw.z łaciny aetiologia 'stwierdzenie powody a. powodu' z gr. aitiología 'badanie epicykl czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: