genes co to jest
Co to jest Genesis? Definicja Genesis ?Xac., Księga Rodzaju, pierwsza księga biblijnego.

Czy przydatne?

Definicja Genesis

Definicja z ang. Genesis, z niem. Genese.

Co znaczy GENESIS: Genesis ?Xac., Księga Rodzaju, pierwsza księga biblijnego Pięcioksięgu (por. Pentateuch; Exodus; Leviticus; Numeri; Deutoronomium). geneza pochodzenie, rodowód; zespół warunków stworzenia i rozwoju danego zjawiska. genetyka edukacja o dziedziczności i zmienności organizmów (słowo wprowadzony poprzez biologa z angielskiego: Williama Batesona, 1861-1926). genetivus ?Xac., gram. dopełniacz. genetyczna inżynieria zobacz proteinowa inżynieria. genetyczny związany z początkiem, pochodzeniem czegoś; postępowy; uwarunkowany dziedzicznie, w odniesieniu dziedziczności. genetyczna matka kobieta, której komórka jajowa (jajo) rozwinęła się w macicy innej kobiety i dała życie dziecku. Etym. - gr. genétēs 'rodzic, tata; zrodzony; syn' od génesis 'narodzenie, pochodzenie; (Biblia) Księga Rodzaju'; por. -gen-; biogeneza

Czym jest Genesis znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Gouda:
Definicja gouda twardy, ?Xagodny, żółty ser podpuszczkowy, wyrabiany w okrągłych, spłaszczonych główkach (zazw. z czerwoną okrywą ochronną), pierw. w rejonach Gouda i Stolvijk w Holandii genesis co to jest.
Co znaczy Grande Sonnerie:
Definicja grande sonnerie fr., dosł. 'ogromne dzwonienie', mechanizm bicia w dzwony i dzwonki zegarowe, gdzie wydzwania się co 15 min. godzinę i kwadranse genesis definicja.
Co znaczy Gentleman:
Definicja dżentelmen. gentlemen's agreement z angielskiego:, [wym. dżentlmenzegri:ment] dobrowolna umowa oparta na wzajemnym zaufaniu (dosł. zgoda, porozumienie, ugoda, układ dżentelmenów). Gentlemen prefer genesis co znaczy.
Co znaczy Ganglion:
Definicja ganglion gr., zwój komórek nerwowych; rodzaj nowotworu pochewek stawowych genesis słownik.
Co znaczy Graffiti:
Definicja lub napisy wyryte na (staroż.) naczyniach, kamieniach, ściankach; dziś napisy i rysunki na ścianach domów, chodnikach, płotach i tym podobne o treści politycznej, humorystycznej; por. sgraffito. Etym genesis znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: