gotyk co to jest
Co to znaczy gotyk? Definicja gotyk styl w europ. sztukach plast., panujący od poł. XII do XV w.

Czy przydatne?

Definicja gotyk

Definicja z ang. Gothic, z niem. Gotik.

Co to znaczy GOTYK gotyk styl w europ. sztukach plast., panujący od poł. XII do XV w.; typ pisma o konturze łamanym, ostrokątnym, używanego w śrdw.; jego odmiana, szwabacha (od poł. XV w., użytkowana w druku), przekształcona w XVI w. we frakturę (w Niemczech jeszcze do 1945 r.).Etym. - późn.z łaciny Gothicus 'w odniesieniu Gotów (Gothi)'

Czym jest gotyk znaczenie w Znaczenie G .