beneficiorum liber co to jest
Co to znaczy liber beneficiorum? Definicja liber beneficiorum ?Xac., Kośc. rz.kat. księga.

Czy przydatne?

Definicja liber beneficiorum

Definicja z ang. liber beneficiorum, z niem. liber Beneficiorum.

Co to znaczy LIBER BENEFICIORUM liber beneficiorum ?Xac., Kośc. rz.kat. księga beneficjów, gdzie spisywano przywileje i fundusze kościołów i beneficjów.Etym. - w jednej z najstarszych Jan Długosz w r. 1470 spisał dobra diecezji krakowskiej

Czym jest liber beneficiorum znaczenie w Znaczenie L .