lollardowie co to jest
Co to znaczy lollardowie? Definicja lollardowie członkowie ruchu plebejsko-rel. w Anglii i Szkocji.

Czy przydatne?

Definicja lollardowie

Definicja z ang. lollardowie, z niem. lollardowie.

Co to znaczy LOLLARDOWIE lollardowie członkowie ruchu plebejsko-rel. w Anglii i Szkocji XIV i XV w., powstałego pod wpływem nauk Wiklefa, wędrowni kaznodzieje świeccy występujący przeciw nadużyciom kleru i urzędników króla, głoszący posłanie duchowe oparte na Biblii.Etym. - śr.z angielskiego: l.poj. lollard ze śr.hol. lollaert od lollen 'mruczeć; szemrać; drzemać'

Czym jest lollardowie znaczenie w Znaczenie L .