co to jest
Co to znaczy NOM? Definicja NOM w złożeniach: specjalista w danej dziedzinie edukacji, zdolności.

Czy przydatne?

Definicja NOM

Co to znaczy NOM NOM w złożeniach: specjalista w danej dziedzinie edukacji, zdolności.-NOMIA w złożeniach: mechanizm praw rządzących daną dziedziną; tematyka edukacji, zdolności.-NOM(O)- w złożeniach: zwyczaj; prawo; tematyka; region; okrąg.Etym. - gr. nomós 'łąka; pastwisko; pole; przestrzeń; tematyka' i nómos 'zwyczaj; prawo; zasada; melodia; ton' od némein 'rozdzielać'; por. agronom; antynomia; astronomia; autonomia; Deuteronomium; ekonom; ergonomika; metronom

Czym jest NOM znaczenie w Znaczenie N .