rygor co to jest
Co to znaczy rygor? Definicja rygor surowość, karność, dyscyplina; prawn. przymus, sankcja.

Czy przydatne?

Definicja rygor

Co to znaczy RYGOR rygor surowość, karność, dyscyplina; prawn. przymus, sankcja.rygorozum dawn. ścisły egzamin, na przykład doktorski, na wyższej uczelni.Etym. - śrdw.z łaciny (examen) rigorosum '(egzamin) ścisły' r.nij. od późn.z łaciny rigorosus 'surowy (klimat)' z ?Xac. rigor 'ostrość (zimna); twardość, nieugiętość; rygor' od rigēre 'być sztywnym'

Czym jest rygor znaczenie w Znaczenie R .