sekwencja co to jest
Co to znaczy sekwencja? Definicja sekwencja jednogłosowy śpiew w śrdw. muz. kośc.; progresja.

Czy przydatne?

Definicja sekwencja

Definicja z ang. sequence, z niem. Folge.

Co to znaczy SEKWENCJA sekwencja jednogłosowy śpiew w śrdw. muz. kośc.; progresja, powtarzanie zwrotu (harmoniczno-)melodycznego poprzez te same głosy, etapowo wyżej (wstępująca) a. niżej (zstępująca); jednostka kompozycyjna filmu obejmująca zamknięty dramaturgicznie fragment akcji; filoz. następstwo.sekwens następstwo, kolejność (na przykład kilku kart do gry w jednym kolorze).Etym. - późn.z łaciny sequentia 'następstwo' z ?Xac. sequens dpn. sequentis p.pr. od sequi 'następować (po kim, czym); towarzyszyć'; por. egzekucja; konsekwencja; seguidilla; sekta; sekunda; suita

Czym jest sekwencja znaczenie w Znaczenie S .