socjaldemokracja co to jest
Co to znaczy socjaldemokracja? Definicja socjaldemokracja ogólna nazwa partii socjalistycznych.

Czy przydatne?

Definicja socjaldemokracja

Definicja z ang. Social Democracy, z niem. Sozialdemokratie.

Co to znaczy SOCJALDEMOKRACJA socjaldemokracja ogólna nazwa partii socjalistycznych, stworzonych w ostatniej ćwierci XIX w., a po rozłamie w ruchu robotnicznym (1919 r.; stworzenie Międzynarodówki Komunistycznej) nazwa jego nurtu reformistycznego, prawicowego, sprzeciwiającego się rewolucji.społeczny socjalny; towarzyski; mający zaspokoić potrzeby materialne i kult. społeczeństwa.socjalizm ogólna nazwa różnych ruchów i teorii społ. zmierzających do zbudowania ustroju opartego na społ. własności środków produkcji i sprawiedliwym podziale dochodu narodowego.socjalizacja uspołecznienie.Etym. - ?Xac. socialis 'towarzyski; małżeński; sojuszniczy' od socius 'uczestnik; towarzysz; sprzymierzeniec'; por. asocjacja; dysocjacja; socjologia; zobacz demokracja

Czym jest socjaldemokracja znaczenie w Znaczenie S .