suspensa co to jest
Co to znaczy suspensa? Definicja suspensa kara kośc. powodująca zawieszenie suspendowanego.

Czy przydatne?

Definicja suspensa

Definicja z ang. suspensa, z niem. suspensa.

Co to znaczy SUSPENSA suspensa kara kośc. powodująca zawieszenie suspendowanego duchownego w czynnościach; zobacz cenzura.suspensywne veto - prawn. veto (zazw. głowy państwa), które sprawia, Iż uchwała parlamentu ulega zawieszeniu do czasu jej ponownego rozważenia, a w dalszym ciągu, jeżeli przechodzi zwykłą większością głosów, staje się już prawomocna.suspensja chem. zawiesina; lit. chwyt retoryczny a. narracyjny opierający na umyślnym opóźnianiu wypowiedzi (informacji) poprzez wtręty, dygresje, uściślenia i tym podobne a. na opóźnianiu (retardacji) toku akcji opowieści albo przerwaniu jej, by wzmóc napięcie słuchacza, czytelnika a. widza.suspensorium med., podpaska mosznowa, woreczek elastyczny zawieszony na pasku.Etym. - śrdw.z łaciny suspensivus 'zawieszający' z ?Xac. suspensus p.p. od suspendere 'zawieszać'; sus- zobacz sub-; pendere zobacz stypendium

Czym jest suspensa znaczenie w Znaczenie S .