sygnalizacja co to jest
Co to znaczy sygnalizacja? Definicja sygnalizacja (dział techniki w odniesieniu urządzeń.

Czy przydatne?

Definicja sygnalizacja

Definicja z ang. signaling, z niem. Signalisierung.

Co to znaczy SYGNALIZACJA sygnalizacja (dział techniki w odniesieniu urządzeń pozwalających na) przekazywanie sygnałów (znaków porozumiewawczych) na odległość.sygnet pierścień z wyrytym herbem a. monogramem, stosowany dawn. zamiast pieczęci do laku.sygnatura podpis; skrót podpisu, cyferka; symbol, numer rozpoznawczy.sygnaturka najmniejszy z dzwonów kościoła, umieszczony zazw. na małej wieży (sygnaturce).sygnować podpisywać; znaczyć (co czym).sygnatariusz strona podpisująca umowę, traktat, porozumienie i tym podobneEtym. - śrdw.z łaciny signatura 'oznaczenie; pieczęć' (z ?Xac. signare 'znaczyć; pieczętować'), fr. signet 'sygnet' i ?Xac. signalis 'sygnałowy' od signum 'symbol; sygnał'; por. asygnata; desygnat; insygnia; konsygnacja; kontrasygnata; rezygnacja

Czym jest sygnalizacja znaczenie w Znaczenie S .