syntetyczny co to jest
Co to znaczy syntetyczny? Definicja syntetyczny oparty na syntezie; szeroki, uogólniający, łączny.

Czy przydatne?

Definicja syntetyczny

Definicja z ang. synthetic, z niem. synthetisch.

Co to znaczy SYNTETYCZNY syntetyczny oparty na syntezie; szeroki, uogólniający, łączny, ogarniający (nie drobiazgowy); filoz., jęz. nie analityczny (por. fleksja); chem. sztuczny, sztucznie otrzymany (nie naturalny).synteza łączenie różnych przedmiotów w całość; ujmowanie zjawiska jako całości po zbadaniu jego składników (por. badanie); otrzymywanie związku chem. ze związków prostszych a. z pierwiastków; zobacz triada; fizj. łączenie w korze mózgowej podniet z ustalonymi reakcjami; por. refleks.Etym. - gr. synthetikós 'potrafiący składać; składnik'; sýnthesis 'kolekcja'; zobacz syn-; teza

Czym jest syntetyczny znaczenie w Znaczenie S .