szaweł co to jest
Co to znaczy Szaweł? Definicja Szaweł (przemiana Szawła w Pawła) - szybka zmiana poglądów, nagłe.

Czy przydatne?

Definicja Szaweł

Definicja z ang. Saul, z niem. Saul.

Co to znaczy SZAWEŁ Szaweł (przemiana Szawła w Pawła) - szybka zmiana poglądów, nagłe przeobrażenie się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę.Etym. - wg Biblii (Dziejów Ap., 13, 9); późn.z łaciny Saulus z gr. Saúlos od hebr. Szā'ūl 'dosł. uproszony (u Boga); Saul'

Czym jest Szaweł znaczenie w Znaczenie S .