templariusz co to jest
Co to jest templariusz? Definicja templariusz członek zakonu rycerskiego, zał. około r. 1118, w.

Czy przydatne?

Definicja templariusz

Co znaczy TEMPLARIUSZ: templariusz członek zakonu rycerskiego, zał. około r. 1118, w momencie krucjat, dla zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom udającym się do Palestyny i do walki z muzułmanami, zniesionego w r. 1312 poprzez sobór vienneński z woli króla fr. Filipa IV Pięknego (1285-1314). Etym. - śrdw.z łaciny templarius 'zakonnik świątyni (Salomona)' z ?Xac. templum 'miejsce oznaczone poprzez augura dla obserwcji znaków wróżebnych; miejsce przeznaczone; świątynia'; por. kontemplacja

Czym jest templariusz znaczenie w Znaczenie T .

Co znaczy Transwersalny:
Porównanie poprzeczny, przecinający coś w poprzek, na ukos, przebiegający poprzecznie. Etym. - śrdw.z łaciny transversalis 'jw.' z ?Xac. transversus od p.p. od transvertere 'obrócić w poprzek'; zobacz trans templariusz co znaczy.
Krzyżówka Totem:
Dlaczego wszystkich ludów pierwotnych zwierzę, roślina a. element martwy, wykorzystywane jako godło rodziny a. klanu, uważane regularnie za jego przodka a. opiekuna, otaczane czcią relig. (totemizm); por templariusz krzyżówka.
Co to jest Taktylny:
Jak lepiej odniesieniu wrażeń) dotykowy(ch). taktyzm, taksja, aktywny (lokomocyjny) ruch organizmu ku źródłu bodźców (t. nieujemny) a. w stronę przeciwną (t. niekorzystny); tropizm. Etym. - ?Xac. tactilis templariusz co to jest.
Słownik Terytorium:
Kiedy ziemi o ustalonych granicach; region geograficzny podlegający władzy jakiegoś państwa, państwo zależny (na przykład posiadłość kolonialna) posiadający pewną autonomię; w stanach zjednoczonych ameryki templariusz słownik.
Czym jest Trezor:
Od czego zależy trezor skarbiec, zwł. bankowy; stacjonarne urządzenie osłonne do przechowywania substancji promieniotwórczych. Etym. - fr. trésor 'skarb(iec); izba skarbowa' z ?Xac. thesaurus, zobacz thesaurus templariusz czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: