wasal co to jest
Co to znaczy wasal? Definicja wasal lennik, w śrdw. systemie lennym feudał, który za otrzymane.

Czy przydatne?

Definicja wasal

Definicja z ang. vassal, z niem. Vasall.

Co to znaczy WASAL wasal lennik, w śrdw. systemie lennym feudał, który za otrzymane beneficjum a. lenno zobowiązany był do powinności na rzecz seniora; kraj (niekiedy: osoba) wasalne, zależne od innego, potężniejszego, poddane mu, hołdownicze.Etym. - śrdw.z łaciny vassallus 'wasal' od vassus 'sługa; jp.' pochodzenia celt

Czym jest wasal znaczenie w Znaczenie W .