weduta co to jest
Co to znaczy weduta? Definicja weduta obraz, sztych, rysunek przedstawiający panoramę miasta a.

Czy przydatne?

Definicja weduta

Definicja z ang. view, z niem. Aussicht.

Co to znaczy WEDUTA weduta obraz, sztych, rysunek przedstawiający panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit.; por. prospekt.wedutysta wł., plastyk malujący a. rysujący weduty.Etym. - wł. vedutista, specjalizacja plast. wyodrębniona w Holandii XVII w., rozkwitająca w Wenecji XVIII w. (A. Canale, B. Bellotto zw. Canaletto, działający między innymi w Polsce, M. Marieschi, F. Guardi), rozprzestrzeniona w 2. poł. XVIII w. w Europie, od veduta 'widok'; panorama od vedere 'widzieć' z ?Xac. videre zobacz vide; por. belweder

Czym jest weduta znaczenie w Znaczenie W .