wolicjonalny co to jest
Co to znaczy wolicjonalny? Definicja wolicjonalny psych. zależny od woli, odnoszący się do woli.

Czy przydatne?

Definicja wolicjonalny

Definicja z ang. volitional, z niem. Willens.

Co to znaczy WOLICJONALNY wolicjonalny psych. zależny od woli, odnoszący się do woli.Etym. - śrdw.z łaciny volitio 'wola; chęć'; ?Xac. vol od velle 'chcieć'; -itio jak w ?Xac. positio, zobacz pozycja

Czym jest wolicjonalny znaczenie w Znaczenie W .