integracja regionalna co to jest
Co oznacza integracja regionalna: integracji i odpowiadające im struktury ograniczone do.

Czy przydatne?

Czym jest integracja regionalna

Definicja z ang. regional integration, z niem. regionalen Integration.

Definicja: ustalenie użytkowane na mechanizmy integracji i odpowiadające im struktury ograniczone do określonego regionu albo subregionu. Taką metodą i.r. jest integracja europejska wyrażana poprzez istnienie UE, lecz i sporo innych inicjatyw, które pojawiły się w okolicy UE, służąc przeważnie jako faza przejściowy do ogólnoeuropejskiej integracji, forma ułatwiająca współpracę i tworzenie integracyjnych więzi. Na przykład Beneluks czy w latach 90. ugrupowania krajów w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Ekipy Wyszehradzkiej i CEFTA, Porady Krajów Morza Bałtyckiego, Współpracy Ekonomicznej Krajów Morza Czarnego. Również utworzenie Wspólnoty Niepodległych Krajów było w założeniu próbą zintegrowania byłych republik ZSRR. Z procesami i.r. mamy także do czynienia w innych regionach świata, wyrazem tego są takie organizacje, umowy i przedsięwzięcia, jak NAFTA, ASEAN, APEC, sporo form współpracy w Ameryce Łacińskiej ( Mercosur, CAEU, Wspólnota Krajów Karaibskich), które mogą doprowadzić w przyszłości do faktycznej integracji. Wyraźna intensyfikacja mechanizmów i.r. od lat 90. jest ustalana mianem nowego regionalizmu, który nie bazuje, jak poprzednio, na dzieleniu świata na strefy wpływów poprzez mocarstwa, lecz jest także procesem oddolnym, odpowiedzią na globalizację, wyzwania rozwojowe i zakłada współpracę międzyregionalną

Czym jest integracja regionalna znaczenie w Słownik na I .