środowkowe programy działania co to jest
Co oznacza środowiskowe programy działania: następujące po sobie programy działania stanowiące.

Czy przydatne?

Czym jest środowiskowe programy działania

Definicja z ang. environmental action programs, z niem. Umweltaktionsprogramme.

Definicja: (z angielskiego: EAP) kilkuletnie, następujące po sobie programy działania stanowiące podstawę prowadzenia poprzez Wspólnotę polityki ochrony środowiska. Zawierają one wytyczne dotyczące sfery prawodawstwa i koordynacji działań w poszczególnych krajach członkowskich. Do chwili obecnej zrealizowano pięć takich programów: I. (197275) opracowanie i przyjęcie norm oceny jakości środowiska i warunków korzystania z wody; II. (197681) racjonalne zastosowanie zasobów naturalnych i ochrona przyrody; III. (198286) implementacja prawa w zakresie ochrony środowiska; IV. (198792) pokonywanie zanieczyszczeń powietrza i wody; V. Ku trwałemu i zrównoważonemu postępowi (19932000) polityka i strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego bez szkody dla środowiska naturalnego; VI. Środowisko 2010: nasza przyszłość, nasz wybór (200110) recykling odpadów, zrównoważone zużycie zasobów, ochrona gleby i powietrza. Zobacz także Piąty Środowiskowy Program Działania, Szósty Środowiskowy Program Działania

Czym jest środowiskowe programy znaczenie w Słownik na Ś .