target co to jest
Co oznacza TARGET: Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer Mechanizm) transeuropejski.

Czy przydatne?

Czym jest TARGET

Definicja z ang. TARGET, z niem. TARGET.

Definicja: (z angielskiego: Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer Mechanizm) transeuropejski mechanizm rozliczeń płatności utworzony w celu ułatwienia przepływów pieniężnych na terenie Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) i realizacji polityki pieniężnej ESCB. Bezpośredni nadzór nad systemem sprawuje Europejski Bank Centralny (ECB). Z mechanizmu korzystają w pierwszej kolejności instytucje członkowskie państw EMU, narodowe banki centralne i ESCB; do niego mogą przyłączyć się również banki centralne krajów nienależące do EMU, poprzez otwieranie rachunków w bankach centralnych strefy EMU. Pierwsze transakcje przy pomocy tego mechanizmu zrealizowano w styczniu 1999. Zobacz także RTGS i mechanizm rozliczania płatności

Czym jest TARGET znaczenie w Słownik na T .