wniosek członkostwo co to jest
Co oznacza wniosek o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: zagranicznych.

Czy przydatne?

Czym jest wniosek o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Definicja z ang. application for membership of the Republic of Polish in the European Union, z niem. Antrag auf Mitgliedschaft in der Republik Polen im Europäischen Union.

Definicja: 8 kwietnia 1994 minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Andrzej Olechowski złożył na ręce przewodniczącego Porady UE, greckiego ministra spraw zagranicznych Theodorosa Pangalosa oficjalny wniosek o członkostwo Polski w UE. W ten sposób Polska wyraziła wolę uzyskania pełnego członkostwa w Unii i zapewniła, Iż jedynie pełne członkostwo, a nie inne alternatywne formy, jest ostatecznym celem Polski i Iż stowarzyszenie jest środkiem, który ma pomóc w przygotowaniu się i doprowadzeniu do pełnego członkostwa. Do tego wniosku ustosunkowała się Komisja Europejska, przedstawiając w 1997 avis

Czym jest wniosek o członkostwo znaczenie w Słownik na W .