term co to jest
Co oznacza TERM: angielskiego: Training for Education Reform Management), wykonywany w latach.

Czy przydatne?

Czym jest TERM

Definicja z ang. TERM, z niem. TERM.

Definicja: Doskonalenie Kierowania Reformą (z angielskiego: Training for Education Reform Management), wykonywany w latach 199497 program, finansowany z funduszy PHARE, w ramach bezzwrotnej pomocy UE dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jego celem było wsparcie Ministerstwa Nauki Narodowej w pracach nad przygotowaniem reformy nauki szczególnie w zakresie kierowania oświatą, powstanie warunków poprawy jakości nauczania i uczenia się w polskich szkołach poprzez przyrost kompetencji oświatowej kadry kierowniczej i postęp organizacyjny szkół. Realizacja programu umożliwiła powstanie w Polsce podstaw funkcjonowania mechanizmu informacji w nauki i doskonalenie kadry kierowniczej w dziedzinie kierowania oświatą w drodze zamiany doświadczeń i poznawania systemów kierowania w państwach UE

Czym jest TERM znaczenie w Słownik na T .