traktat amsterdamu co to jest
Co oznacza traktat z Amsterdamu: Amsterdamie na szczycie Porady Europejskiej. Kończył Konferencję.

Czy przydatne?

Czym jest traktat z Amsterdamu

Definicja z ang. Treaty of Amsterdam, z niem. Vertrag von Amsterdam.

Definicja: dokument podpisany 16 lipca 1998 w Amsterdamie na szczycie Porady Europejskiej. Kończył Konferencję Międzyrządową UE, wykorzystywaną przeglądowi i rewizji zasad zawartych w traktacie z Maastricht. Dokonane zmiany są jednak ograniczone w relacji do pierwotnych zamierzeń. Nie zmieniono radykalnie procesu decyzyjnego, poszerzając jedynie zakres spraw objętych zasadą większości głosów, co ograniczy wykorzystywanie weta. Nieznacznie została wzmocniona wspólna polityka zagraniczna i obronna, lecz odłożono na potem kwestię włączenia Unii Zachodnioeuropejskiej do UE. Traktat umacnia nieco współdziałanie w dziedzinie polityki imigracyjnej, azylowej i kontroli granic, lecz Dania, Ogromna Brytania i Irlandia uzyskały status zezwalający na swoją kontrolę graniczną. Nowością jest wpisanie rozdziału o zatrudnieniu i protokołu socjalnego. Osobno przyjęto w czasie szczytu pakt stabilizacyjny ostatecznie zatwierdzający warunki przystępowania do unii walutowej i obowiązki, które zapewnią stabilność euro. Ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej J. Santer ocenił więc realistycznie, Iż szczyt amsterdamski i traktat nie zrealizował ambitnych, reformatorskich celów

Czym jest traktat z Amsterdamu znaczenie w Słownik na T .