traktat nicei co to jest
Co oznacza traktat z Nicei: Międzyrządowej UE w grudniu 2000. Raczej obejmuje reformę instytucji UE.

Czy przydatne?

Czym jest traktat z Nicei

Definicja z ang. Treaty of Nice, z niem. Vertrag von Nizza.

Definicja: przyjęty na zakończenie Konferencji Międzyrządowej UE w grudniu 2000. Raczej obejmuje reformę instytucji UE i procesu decyzyjnego. Uwzględniono w niej uczestnictwo dwunastu kandydujących państw. Parlament Europejski będzie liczył 728 deputowanych, dzięki obniżeniu liczby przedstawicieli poprzez obecne państwa na rzecz nowych członków (Polska jako nowy członek miałaby 50 miejsc, do przyjęcia Bułgarii i Rumunii 54). Nowy podział głosów w Radzie UE (Polska dwadzieścia siedem) daje państwom małym sposobność zablokowania decyzji, dano także gwarancje państwom sporym jeżeli państwa głosujące za daną decyzją nie będą reprezentowały co najmniej 62% ludności UE, decyzja nie zapadnie. Od 2005 spore państwa rezygnują z drugiego komisarza w Komisji UE. Przewodniczącego Komisji będzie wybierać Porada UE, kwalifikowaną większością głosów. Uzyskuje on prawo odwoływania komisarzy. Obradujący nie zgodzili się na całkowitą rezygnację z weta, utrzymując je w sprawach: podatków, obronności, kwestiach społecznych i czasowo pomocy strukturalnej. Poza tymi zmianami w Nicei zadeklarowano sposobność rozszerzenia UE od 2003, proklamowano Kartę praw fundamentalnych deklarację polityczną, która może się stać fundamentem przyszłej konstytucji UE, podpisano aneks powołujący Europejskie Siły Szybkiego Reagowania (RRF), Europejski Komitet Polityki i Bezpieczeństwa, Komitet Wojskowy i sztab uprawomocniając tym samym idee Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony. Zwolennicy przyspieszenia integracji i wejścia na drogę federacji europejskiej uznali, że Nicea przyniosła skromne rezultaty. Dlatego już w Nicei zaplanowano na 2004 przyjęcie następnego traktatu, który określi podział kompetencji między władzami europejskimi, narodowymi i regionalnymi. Traktat z Nicei został w niebezpieczeństwie negatywnymi rezultatami referendum w Irlandii, zaniepokojonej decyzjami w kwestii bezpieczeństwa, powtórne głosowanie we wrześniu 2002 było jednak pomyślne. Był to jeden z warunków kontynuacji rozszerzenia UE. Traktat wszedł w życie 1 lutego 2003

Czym jest traktat z Nicei znaczenie w Słownik na T .