transatlantycki dialog co to jest
Co oznacza Transatlantycki Dialog: pomiędzy przedstawicielami kręgów pozarządowych Stanów.

Czy przydatne?

Czym jest Transatlantycki Dialog

Definicja z ang. the transatlantic Business dialogue, z niem. der Transatlantic Business Dialogue.

Definicja: zinstytucjonalizowana forma dialogu pomiędzy przedstawicielami kręgów pozarządowych Stanów Zjednoczonych i UE. Toczy się równolegle, ale z wyjątkiem dialogu politycznego na poziomie rządów dwóch krajów. Biorą w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków zawodowych czy grup interesu. Wyróżnić można kilka form dialogu toczącego się na różnorodnych płaszczyznach. Transatlantycki Dialog Gospodarczy (Transatlantic Business Dialogue) ustanowiony w 1995 w celu pogłębienia europejsko-amerykańskich kontaktów gospodarczych. Jego kluczowym zadaniem jest doprowadzenie do maksymalnego ograniczenia barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej po obu stronach kontynentu, dzięki czemu przyczynił się do polepszenia możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Transatlantycki Dialog Konsumencki (Transatlantic Consumer Dialogue) to jest forum konsultacyjne, utworzone w 1998, w ramach którego amerykańskie i europejskie organizacje razem reprezentują interesy konsumentów w rozmowach z rządem USA i krajów członkowskich UE. Skupia ono czterdzieści pięć europejskich i dwadzieścia amerykańskich związków konsumenckich. Na spotkaniach odbywających się dwa razy w roku, określają one propozycje dla władz w dziedzinie polityki wobec konsumentów. Transatlantycki Dialog Pracowniczy (Transatlantic Labour Dialogue), utworzony w 1998, skupia dwie największe organizacje reprezentujące interesy pracowników w stanach zjednoczonych ameryki American Federation of Labour and the Congress of Industrial Organization i w UE European Trade Union Council. Organizacje te dbają w pierwszej kolejności, by były respektowane prawa pracownicze. Transatlantycki Dialog Ustawodawczy (Transatlantic Legislator Dialogue) skupia europejskich i amerykańskich deputowanych. Ich spotkania przyjmują formę odbywających się dwa razy do roku spotkań parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego i Kongresu USA i wielu telekonferencji poświęconych zagadnieniom szczegółowym. Transatlantycki Dialog przeznaczony ochronie środowiska (Transatlantic Environmental Dialogue) utworzony w 1999 poprzez organizacje ekologiczne, które starają się wpływać na rządy Stanów Zjednoczonych i UE, by intensyfikowały i koordynowały działania na rzecz ochrony środowiska, na przykład w kwestii zmian klimatycznych, zanieczyszczenia, bezpieczeństwa żywności, stosowania substancji chemicznych. Transatlantyckie Elektroniczne Centrum Informacyjne (Transatlantic Information Electronic Service) zostało powołane z inicjatywy uczestników szczytu UEUSA w Waszyngtonie w celu zamiany w Internecie informacji na temat różnych aspektów współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską

Czym jest Transatlantycki Dialog znaczenie w Słownik na T .