transeuropejskie sieci co to jest
Co oznacza Transeuropejskie Sieci Transportowe: Networks, TENs) program budowy i rozwoju sieci.

Czy przydatne?

Czym jest Transeuropejskie Sieci Transportowe

Definicja z ang. Trans-European Transport Networks, z niem. Transeuropäische Verkehrsnetze.

Definicja: (z angielskiego: Trans-European Networks, TENs) program budowy i rozwoju sieci transportowej Wspólnoty Europejskiej, którego celem jest połączenie krajowych mechanizmów drogowych i kolejowych w jeden spójny mechanizm, likwidacja tak zwany wąskich gardeł, jest to eliminacja barier utrudniających sprawne przemieszczanie się (na przykład różna nośność mostów i wiaduktów), i połączenie wysp, regionów zamkniętych i peryferyjnych z centralnymi regionami Wspólnoty. Program ten wykonywany jest w formie wytycznych Wspólnoty towarzyszących realizacji projektów inwestycyjnych poprzez państwa członkowskie i obejmuje zwłaszcza: współfinansowanie studiów wykonalności, gwarancje pożyczkowe, dofinansowanie wydatków kredytów i w wybranych wypadkach bezpośrednie granty

Czym jest Transeuropejskie Sieci znaczenie w Słownik na T .