trybunał sprawiedliwości co to jest
Co oznacza Trybunał Sprawiedliwości: funkcjonujący od 1958, z zadaniem kontroli przestrzegania.

Czy przydatne?

Czym jest Trybunał Sprawiedliwości

Definicja z ang. The Court of Justice, z niem. Der Gerichtshof.

Definicja: organ sądowniczy Wspólnoty Europejskiej, funkcjonujący od 1958, z zadaniem kontroli przestrzegania prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatów (aktualnie Traktatu o WE i Traktatu o UE). W jego skład wchodzi piętnastu sędziów i ośmiu rzeczników generalnych wyznaczanych poprzez rządy krajów członkowskich za wzajemną zgodą na sześć lat. Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu i zmiana przewodniczącego. Siedzibą jest Luksemburg. Każda organizacja wspólnotowa, kraj członkowskie albo osoba prywatna może, jeżeli uważane jest za stronę poszkodowaną, wnieść wniosek do TS o rozstrzygnięcie sporu w kwestii zgodności aktów prawnych Wspólnoty i rządów ich krajów członkowskich z traktatami. TS wypowiada się także na prośbę sądów krajowych na temat prawomocności prawa wspólnotowego, wydaje opinie o charakterze wiążącym w kwestii umów, które Wspólnota Europejska zamierza podpisać z państwami trzecimi. Orzeczenia są podejmowane większością głosów, sędziowie są w pełni niezależni, co decyduje o ponadpaństwowym usytuowaniu TS. Taka pozycja sprzyjała tworzeniu prawa europejskiego obowiązującego wszystkie państwa WE. Orzeczenia TS są prawnie wiążące, w razie niedostosowania się do nich ma on prawo obciążyć taką stronę grzywną. Z racji na wielość spraw wprowadzono od 1988 (rozpoczął pracę 31 października 1989) Trybunał Pierwszej Instancji jako organ pomocniczy

Czym jest Trybunał Sprawiedliwości znaczenie w Słownik na T .